sâmbătă, 21 august 2010

Puterea GanduluiDestinul este în propriile noastre mâini deoarece Dumnezeu ne-a dat gândirea liberă care nu ne-o poate lua nimeni (dacă suntem vigilenţi şi cu credinţă în Dumnezeu – vezi cărţile “Războiul parapsihologic” de E. Celan şi “Karma sau armonia dintre fizic, psihic şi destin” de S.N. Lazarev). Modificarea unui destin negativ se poate face prin înlocuirea gândirii negative cu o gândire pozitivă.

Trăim timpuri şi evenimente deosebite , timpuri în care sistemele de credinţă individuale şi colective de pe întreg globul vor fi puse la încercare. Unii cercetători în domeniile fizicii cuantice, parapsihologiei şi studiul religiilor sunt de părere că prezentul nostru este în parte (spun în parte pentru că la rândul lui Pământul este influenţat de transformările care au loc în sistemul nostru solar, galaxie şi univers) consecinţa alegerilor noastre din trecutul nostru, aşa cum viitorul nostru depinde de prezentul nostru, de alegerile noastre prezente.
Omul trebuie să se lupte pentru păstrarea individualităţii pentru a nu fi modificat de influenţe exterioare, deoarece trăim într-un univers de sugestii. Datorită sugestiilor care se înmagazinează în subconştient caracterul oamenilor se transformă neîncetat. Sugestiile provin din diverse direcţii: elevi, studenţi sugestionaţi de profesori, pacienţi – de medici, auditoriu – de oratori, în hipnoză de hipnotizator, telespectatori – de televizor, spectatori – de cinema şi teatru, şi mai recent de internet, etc.

Oamenii trebuie să lupte pentru păstrarea integritaţii individualitaţii lor prin păstrarea în mentalul lor a unor gânduri pozitive, benefice atât cantitativ cât şi calitativ. Se impune o educaţie a gândului prin cultivarea gândurilor pozitive şi a atitudinilor demne, nobile şi senine, prin pronunţarea vorbelor frumoase şi plăcute semenilor, tact şi diplomaţie în anumite cazuri extreme. Acest lucru este foarte important deoarece sănătatea mentală este mai importantă decât cea fizică. Cu ajutorul unui mental sănătos putem obţine sănătate fizică, tămăduiri miraculoase, cunoaştere, împliniri şi progres. Depresiunile nervoase şi psihice apar ca urmare a unor acumulări de gânduri pesimiste sau atacuri psihice ( sub diferite forme ), stres accentuat.


Gândul este un produs al fiinţei umane care proiectează, cauzează şi atrage puteri ce ne pot fi folositoare sau păgubitoare, corespunzătoare gândurilor emise. Se spune că gândul construieşte mediul în care trăim, adică re-orientezi universul şi universul te re-orientează pe tine, sau mai bine spus lumea se rearanjează spontan pentru a se adapta dorinţelor şi ataşamentelor noastre, iar aceasta înseamnă creştere sau evoluţie. De multe ori se spune că dacă vrei să schimbi lumea schimbă-te pe tine însuţi şi vei avea ce doreşti. Dar cu ataşamentele este altă poveste – trebuie să fim foarte atenţi, ele mai degrabă dăunează decât să ajute într-o relaţie. Ataşamentul îţi poate distruge capacitatea de a iubi, ţi se poate împietri inima neavând ochi decât asupra obiectului ataşamentului tău ( vezi cartea “Calea non-ataşamentului” de V.H. Dhiravamsa).

Legea universală are o forţă extraordinară şi anume că fiecare lucru din univers, cunoscut sau necunoscut îşi are originea într-o idee. Ideile creează realitatea – dacă universul vede că eşti interesat de lumină şi de abundenţă el se va re-orienta pentru a-ţi oferi această imagine a propriei tale realităţi. Dacă eşti interesat sau concentrat pe întuneric sau gânduri pesimiste universul se va re-orienta pentru a-ţi oferi această imagine a propriei tale realităţi. Viaţa este o modalitate de cunoaştere : eşti asemănător unui căpitan aflat pe mare care îşi conduce corabia. Trebuie să dai ordine ( gânduri, imagini, trăiri orientate dinamic, aspiraţii ) clare şi ferme mentalului subconştient care controlează, intermediază şi conduce majoritatea experienţelor vieţii tale. Ceea ce gândim, simţim se materializează sub formă subtilă numită formă-gând. Universul este plin de forme-gând care în toatalitatea lor formează ceea ce se cheamă Univers informaţional, un fel de depozit al gândirii universale. Se spune că aceste forme gând nu mai pot fi distruse ci doar ecranate, modificate sau redirecţionate. Acest univers informaţional este atemporal şi aspaţial şi informaţiile pot fi accesate instantaneu aşa cum şi transmiterea gândurilor este instantanee. Omul îşi creează mediul ambiant cu ajutorul gândurilor, de aceea trebuie acordată o mare atenţie curăţeniei gândurilor pentru a avea parte de acţiuni curate şi demne. Fiecare gând are o anumită formă şi vibraţie de o anumită frecvenţă şi odată emis se propagă în univers pentru a ne aduce înapoi ceea ce am emis mai devreme sau mai târziu. De aceea este foarte important ce gîndim, trăim, simţim deoarece numai astfel putem ridica frecvenţa vibraţiei gândurilor noastre, aceasta însemnînd conform legii rezonanţei să avem acces la mai multă informaţie din conştiinţa universală şi astfel să începem procesul desăvîrşirii noastre. Printr-un stil de viaţă adecvat (vezi cap. respectiv) şi autocontrol al gândurilor, energiile care circulă prin noi vor fi tot mai pure, astfel că vom emite în jurul nostru energii pure care vor atrage spre noi evenimente, experienţe de viaţă pure şi perfecte. Astfel ne putem controla destinul.

Tratarea gândului rău se face prin substituirea cu opusul său ; alegerea prietenilor trebuie să fie un act circumspect. Gândurile rele sunt ca nişte entităţi vii, nemiloase, distrugatoare, care nu vor să fie expulzate din creier cu uşurinţă - numai în faţa gândurilor divine nu vor rezista. Când frecvenţa de vibraţie a gândurilor este joasă pe lângă gândurile negative corespunzătoare acestor vibraţii se aciuează şi cele inutile formând o colonie de viruşi psiho-informaţionali greu de distrus ; totuşi ele pot fi îndepărtate prin eforturi de spiritualizare şi credinţă care creează canale şi fluxuri noi de lumină care le vor spulbera. Toată educaţia gândului şi stăpânirea sa depind de cunoaştere şi concentrare. Concentrare înseamnă să acţionezi asupra realităţii ; dacă vrei să schimbi realitatea, schimbi direcţia concentrării prin schimbarea ideilor. Purificarea şi ordinea în gânduri sunt elemente esenţiale ale educaţiei gândului de aceea exersarea ei zilnică este obligatorie pentru a deveni nişte fiinţe centrate a căror tipare de energie sunt mai ordonate, mai armonizate, capabile să accesăm codul universal şi să înţelegem astfel la un nivel mai înalt tiparele de energie a altor fiinţe. Se spune că un gram de practică valorează tone de teorie.

Pe de altă parte binele şi răul sunt concepuţi de intelect ( intelect care este important pentru creşterea conştienţei ). Intelectul nu este rău, nici o formă sau energie a naturii nu este fundamental rea, deoarece în rău există şi o sămânţă de bine aşa cum în bine există o sămânţă de rău. Totul depinde de intenţia pe care o avem şi de modul în care ne servim de forţele naturii.Viaţa în infinita sa complexitate nu este colorată doar în alb şi negru. Judecata este una din piedicile de care ne lovim în viaţă, aşa că e bine să fim conectaţi la acea sursă divină care se află în spatele tuturor lucrurilor - Dumnezeu . Iubirea care a fost învăţătura fundamentală a lui Iisus, crează un câmp armonic care se revarsă ca o cascadă în celulele corpului şi în alte niveluri de conştiinţă ale fiinţei umane. Cei care luptă să obţină această iubire luptă eficient, pozitiv şi este spre binele, sănătatea şi fericirea lor.

Deoarece întregul univers este de natură holografică iar noi suntem parte din el, avem acces la întreaga realitate holografică a universului nostru deci şi la interiorul propriului nostru corp (vezi terapia mentală) şi de asemeni la dimensiunile non fizice ( existent în macrounivers şi microuniversul nostru ). Construcţia atomică a corpurilor noastre fizice face parte din macrocosmosul Pământului care la rândul lui este microcosmosul galaxiei în care suntem şi care la rândul ei este microcosmosul macrocosmosului Universului.

Omul este un univers în miniatură. Universul iubeşte fiecare particulă şi părticică a creaţiei din el, fiind dornic şi nerăbdător să ofere orice cantitate de viaţă oricărei părţi din el. De aceea dacă noi ne focalizăm de exemplu pe dorinţa (gândul) să ne extindem spiritual, să cunoaştem şi să înţelegem mai mult, universul se va re-orienta rapid astfel încât şi universul nostru să fie extins. Atunci vedem , simţim, cunoaştem şi trăim mai mult adevăr. Dacă vrei într-adevăr să-ţi făureşti un destin pozitiv, actul de concentrare este esenţial – gândurile şi sentimentele intense asigură o cărare luminoasă şi o comunicare mentală spre semeni, lucruri şi invers.

In concluzie, dacă vei reuşi să fii pe deplin stăpânul propriului tău mental (conştient şi subconştient) vei putea deveni stăpânul propriului tău destin pentru că în orice moment ai posibilitatea alegerii. Alegi iubirea în locul urii, alegi sănătatea în locul bolii, alegi fericirea în locul plictiselii, şi-ţi vei păstra pe cât posibil puritatea şi integritatea. Subconştientul este nelimitat şi are acces la informaţiile subconştientului colectiv al planetei, al universului, în mod nelimitat. Conştientul este limitat, dar în anumite condiţii optime poate accesa subconştientul întărindu-se şi dezvoltându-se conştiinţa de sine. De conştient ţine logica, judecata şi conştiinţa sau moralitatea astfel că soluţiile la problemele noastre le găsim dacă ne folosim conştientul aşa cum trebuie. Tot ceea ce mentalul conştient acceptă ca adevărat şi crede în mod ferm, subconştientul la rândul său va accepta imediat să realizeze ideea sau gândul exprimat de el dându-i viaţă şi expresie. Trebuie să supraveghem întotdeauna atent ceea ce gândim, ce simţim şi ce facem. Subconştientul controlează funcţiile vitale ale corpului, el cunoscând răspunsurile şi soluţiile la toate problemele existente, dar nu ne va ajuta eficient decât dacă va fi solicitat în acest sens.

Chimismul corpului nostru care generează imaginaţia, emoţiile, inspiraţia şi intuiţia sunt o parte importantă din sursa subconştientului nostru. Totuşi el nu poate avea iniţiative atâta timp cât mentalul nu-i dă dispoziţii să acţioneze în acest sens. Atunci când vrem într-adevăr să reuşim ceea ce ne propunem să realizăm, trebuie să ne imaginăm cât mai clar cu putinţă rezolvarea problemei, deznodământul fericit, bucuria împlinirii. Este esenţial să se mentalizeze cu o credinţă fermă sfârşitul problemei căci ceea ce gândim cu anticipaţie subconştientul va realiza în timp expresia finală a ceea ce am gândit, şi aceasta deoarece gândul este energie, astfel că noi putem influenţa un eveniment (acţiune) cu cât ne gândim mai des asupra lui transferându-i astfel mai multe şanse de a se realiza. De aceea şi unele afirmaţii voit repetate îşi fac drum în mod subliminal în sfera subconştientului nostru înlocuind tipare de gândire vechi care nu ne fac bine şi de care vrem să scăpăm.

Este de asemenea foarte important să te placi pe tine însuţi şi să ai întotdeauna încredere în tine indiferent de întâmplările neplăcute (sau grele, dureroase) care ţi se pot întâmpla în viaţă. E adevărat că dacă nu te placi aşa cum eşti din punct de vedere moral şi spiritual nu înseamnă totdeauna că eşti un perfecţionist, ci înseamnă că doar doreşti (poate în mod inconştient) să evoluezi, să dizolvi blocările din calea conştiinţei tale pe care vrei să o extinzi. Poate că, atunci când nu te placi nu ai destulă capacitate de a oferi şi deci de a primi dragoste. Atunci când eşti fericit cu tine însuţi înseamnă că ţi-ai rezolvat blocările din calea conştiinţei tale şi poţi fi fericit şi cu alte persoane în mod real şi adevărat şi ai capacitatea de a-ţi iubi chiar şi duşmanul care demonstrează dorinţa şi accesul spre cunoaştere a tuturor aspectelor întunecate ale minţii tale.

Cunoaşterea este o forţă. Cert este că atitudinile noastre contează enorm : de exemplu legătura dintre o poziţie negativă, un sentiment negativ şi efectele lor negative asupra corpului. Dacă acceptăm că un păcat atrage după sine o pedeapsă atunci sentimentul negativ reprezintă păcatul iar boala pedeapsa. Ca urmare se impune pe cât posibil un autocontrol al mentalului, o atitudine de autoiertare a păcatului săvârşit şi hotărârea de a nu mai repeta greşeala comisă şi de a nu mai gândi niciodată după aceea la această greşeală făcută, decât eventual ca o experienţă benefică, de a nu mai greşi. Tot ce se întâmplă în jurul nostru din toate punctele de vedere corespunde cu starea noastră emoţională (chiar dacă nu întreprindem nimic fizic). Dacă suntem echilibraţi şi calmi şi în jurul nostru va exista echilibru şi armonie. Dacă suntem jigniţi de cineva înseamnă că ni se aminteşte la cel mai subtil nivel că sufletul nostru a uitat să iubească, de aceea e bine să acceptăm ceea ce ni se întâmplă şi să zîmbim în interiorul nostru ;vom vedea mai târziu schimbarea atitudinii persoanei respective.

În cazul vindecării majorităţii bolilor şi în redobândirea starii de sănătate un aport foarte mare îl are credinţa fermă în finalizarea cu succes a procesului curativ. Cel mai bun moment pentru a impregna şi dinamiza subconştientul prin intermediul unei idei sau a unei imagini clare este starea de somnolenţă care apare înainte de a adormi (starea alfa), clipe în care legătura cu sfera subconştientului se poate realiza spontan în mod optim. În aceste clipe când mentalul conştient este suficient de liniştit şi se poate focaliza cu uşurinţă, se poate realiza prin intermediul subconştientului, ceea ce gândim şi dorim ferm şi clar (cu o credinţă puternică) printr-o imagine mentală adecvată (vizualizare ) resimţind cu anticipaţie bucuria împlinirii.
Subconştientul nu este pasiv. De aceea trebuie să îl ţinem preocupat cu gânduri pozitive, altruiste şi cu planurile noastre pe care vrem să le realizăm. Dacă îl ignorăm el se poate alimenta cu gânduri şi cu idei din mediul în care trăim, din sfera subconştientului colectiv al planetei, al macrocosmosului, care trimite continuu informaţii subconştientului fără ca noi să fim conştienţi de ele. Aceste informaţii pot fi pozitive sau negative şi ele vin din lumea fizică pe care o percepem cu cele cinci simţuri (miros, gust, auz, văz şi pipăit) şi din lumea eterică, macrocosmică şi divină. Deoarece subconştientul nu diferenţiază binele de rău sau mai bine zis informaţiile negative de cele pozitive, el acţionează asupra lor în acelaşi fel, motiv pentru care în final acţiunile noastre au succes sau nu, suntem bolnavi sau sănătoşi. În măsura în care destinul depinde de noi (încă nu controlăm deplin factorii ereditari, adică ingineria genetică), trebuie să ne folosim puterea minţii, a gândurilor în direcţia pe care o dorim şi de aceea ea trebuie să fie pozitivă, altruistă, să nu facă rău semenilor noştrii dacă dorim să fim într-adevăr oameni, să existăm, să progresăm şi să nu ne dezamăgim în final pe noi înşine.

Folosindu-ne conştiinţa, procesul gândirii şi trecând la acţiune vom putea antrena în vieţile noastre situaţii, evenimente şi oameni construindu-ne activ propria noastră realitate. Având deci liber arbitru şi folosind circumstanţele pe care noi şi societatea în care trăim ni le creăm, evoluăm, ne maturizăm şi ca oameni şi ca suflete. Noi împreună cu ceilalţi oameni ne construim lumea care la rândul ei reflectă conştiinţa, credinţa, concepţiile, dorinţele şi temerile oamenilor. De aici putem trage concluzia că din punct de vedere metafizic starea de boală de exemplu, ca şi alte situaţii de viaţă de altfel este creată de corp ca un semnal de alarmă folositor, că ceva nu este în regulă la nivel fizic, emoţional, mental sau spiritual. Din acest punct de vedere dacă avem puterea de a ne crea boli, ne stă în putere reversul, adică să ne şi vindecăm. Asta ne duce la a trage alte concluzii şi anume că nimic nu este întâmplător, că fiecare experienţă este folositoare şi plină de informaţii şi că trebuie să cunoaştem limbajul propriului nostru corp multidimensional. Viaţa este plină de lecţii de învăţat pe propria noastră piele cum s-ar zice, pentru că : înţelegerea noastră nu este pe măsura limbajului corpului nostru. De aceea este nevoie pe tot parcursul vieţii noastre de cunoaştere, de informaţii pentru a le stoca atât în memoria celulară şi a le transmite astfel urmaşilor noştrii cât şi la nivelul sufletului nostru pentru că viaţa umană reprezintă şi o etapă de educaţie a sufletului. Nu ştiu încă ce-mi va rezerva viitorul, dar la ora actuală (pentru că mâine datorită cunoaşterii s-ar putea să ştiu şi altceva) cred că sinele nostru acumulează într-o viaţă experienţă ca să o aducă ca pe o ofrandă spiritului universal şi apoi sub o formă sau alta o ia din nou de la început pentru a se putea perfecţiona. Important e să avem grijă de urmaşii noştrii pentru ca în evoluţia lor să aibă acces în mod conştient la U.I. într-un mod mult mai uşor şi urmaşii urmaşilor noştrii să trăiască într-o societate mult mai sănătoasă, mai bună şi dreaptă decât a noastră. Şi pentru cei ce cred în reîncarnare : tot se beneficiaza în final (într-o altă viaţă) de experienţele, cunoaşterea şi liberul arbitru dintr-o viaţă anterioară.

Pentru a putea pătrunde, dezlega şi stăpâni misterele subconştientului, a puterilor spirituale ar trebui să ne îndepărtăm puţin de ştiinţa tradiţională prea mult legată de fenomenele vizibile care se repetă şi să acceptăm şi parapsihologia, ştiinţă a naturii şi sufletului mai profundă decât psihanaliza, deoarece cîmpul ei este nelimitat.

În încheiere, am putea aminti de o comparaţie sugestivă şi interesantă gândită şi acceptată de mulţi oameni la ora actuală: corpul nostru fizic poate fi asemuit cu un computer, gândurile noastre cu programul încărcat în computer, iar viaţa noastră este printarea cu ajutorul celor două. Dacă modificăm programul ne schimbăm viaţa. Dar niciodata sa nu uitam ca suntem oameni cu suflet de care suntem animati, si care ne insufla curaj , iubire si credinte puternice ce dau valoare si tel vietii noastre pentru a fi utili noua insine si semenilor nostrii. Doar avand suflet putem crea o armonie adevarata.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu